Leg de een paar elementen van de Gezondheid en fitness Driehoek

De algehele gezondheid driehoek is een gelijkzijdige driehoek symboliseert in het algemeen de algehele gezondheid en perfect verblijf. Elke individuele aspect van de driehoek staat voor een grote determinant van welzijn. De gelijkzijdige driehoek is van de meeste belangrijke symbolische waarde: Elk van de wellness-determinanten is van even groot belang, en zowat elke afhankelijk is van de anderen om de integriteit van de driehoek te behouden. De gezondheid driehoek suggereert dat de algemene gezondheid en fitness alleen kan worden versterkt door het stimuleren van alle kanten even.

Lichamelijke gezondheid en fitness is het allereerste punt de meeste mensen affiliate met gezondheidsproblemen. Lichamelijke gezondheid en fitness acties het vermogen van uw lichaam organische apparaten om te functioneren zoals het hoort. De veel determinanten van werkelijke fysieke welzijn genetica betrekken, voeding, training, snooze, toegang tot algemene gezondheidszorg en deelname aan schadelijke gedrag van dit soort als het roken van sigaretten, samengestelde misbruik en overeten.

Psychologische wellness beschrijft uw vermogen om te geloven, gaan voelen en gaan met je leven. Geestelijke gezondheid en fitness beschikt over kwesties van dit soort als melancholie, fobieën en bipolaire aandoening, maar het gaat ook om uw middelen te beheersen, die u kan helpen omgaan capaciteiten te ontwikkelen en omgaan met spanning. Dingen uitzoeken van je mentale welzijn omvatten zaken als genetica, lichamelijke en sociale omgeving, jeugd verbetering, onderwijs en leren en geletterdheid.

Sociale algehele gezondheid adressen interacties en interacties met andere mannen en vrouwen. Superior sociale wellness vereist grote communicatieve vaardigheden, mededogen, de vaardigheid om samen te werken, compromissen en respect tonen voor andere mensen. Het houdt ook uw bereidheid om te zoeken naar of uit te lenen hulp. Evenwichtige geliefden en relaties met leeftijdsgenoten zijn een cruciaal aspect in de sociale gezondheid.

Deze onderscheidende factoren van welzijn op elkaar vertrouwen, en een illustratie is dat mensen met een zeer slechte sociale gezondheid vaak praktische ervaring gevoelens van isolatie en eenzaamheid die kunnen leiden tot melancholie, een geestesziekte. Studies hebben aangetoond dat als je eenzaam bent, zult u zich beter aan de ziekte van extra geleidelijk te krijgen en geconfronteerd worden met een versterkte kans groot bloeddruk en zeker hartproblemen. Lichamelijk gezonde mensen vandaag vaak hebben grotere eigenwaarde, die hun potentieel kunnen stimuleren om gezonder interacties.

handhaven

Critici van het welzijn driehoek voorstellen dat het ook simplistisch. Hij onderstreept het belang van het behoud van een harmonie tussen fysieke, mentale en sociale gezondheid en fitness die de meeste personen niet realistisch klaar te bereiken. Critici stellen dat het wellness-driehoek houdt geen rekening met externe variabelen of variabelen uit je handvat, zoals kritisch aandoeningen of ongelukken, het genereren van het een realistisch model van gezondheid en fitness.

Category: Dieten

Comments are closed.